FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DOSŁOŃCE s.c. ul. Józefa Friedleina 4-6, 30-009 Kraków, sklep@pamiatki-upominki.eu
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:
Nazwa produktów: .........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to: ............................................, data obioru towaru: ......................................
Imię i nazwisko osoby zawierającej umowę: ....................................................................................
Adres: ………………........………………………....................................................................................
Telefon kontaktowy: ..........................................................................................................................
Data wypełnienia formularza: ……………………………………….......................................................
Zwrotu zapłaconej ceny wraz z kosztami dostawy proszę dokonać:
□ przelewem
Nr rachunku bankowego

..............................................................................................................................
w inny sposób
.................................................................................................................


Czytelny podpis: ………........................………………………………... Data .................................